flag sk Slovak

Perfektné spojenie.

Lemovanie Designo

Lemovanie je šikovný zásuvný systém, ktorý nevyžaduje žiadne externé skrutkové spoje a preto ho môže profesionálny partner Roto namontovať rovnako tak rýchlo, ako bezpečne. Štandardne je lemovanie prispôsobené povrchovej úprave strešnej okien Roto Designo antracit metallic, na vyžiadanie dodáme tiež vo farbe medi, titanzinku alebo akejkoľvek farbe RAL.

Prehľad lemovaní Designo

Roto_WDF_EDR_ZIE_2432
EDZ (ZIE)
Profilovaná krytina (škridla, vlnité dosky) do 4,5 cm výšky vlny.
Roto_WDF_EDR_SDS_2_2438
EDS (SDS)
Plochá krytina (eternit, bitumenové šindle, bobrovka, tegalit) – lemovanie s priebežnými bočnými dielmi do výšky krytiny 1,6 cm.
Roto_WDF_EDR_ZIE_2432
EDF (ZSD)
Plechová krytina typu click (plechová krytina pripomínajúca falcovanú krytinu).
Roto_WDF_EDR_HZI_2434
EDH (HZI)
Betónové a pálené škridle, trapézové plechy, plechové profilované krytiny (škridloplech) výška vlny nad 5 cm.
Roto_WDF_EDR_EZI_2436
EDT (EZI)
Ploché strešné krytiny nad 25 mm (bobrovka, šindeľ, figaro).
Roto_WDF_EDR_SNO_2430
EDL (SNO)
Plochá krytina so skladanými bokmi (strešné bitumenové šindle, bobrovka, bridlica) do výšky krytiny 3,2 cm.
Roto_WDF_EDR_MET_2441
EDM (MET)
Falcovaná krytina (len v materiáloch meď a predzvetralý titánzinok).
Roto_WDF_EDR_MUN_FR
EDU (MUN)
Prejzová krytina.
autorenew