flag sk Slovak

Renovácia strešných okien Roto

K renovácii strešných okien alebo k ich výmene dochádza predovšetkým pri modernizácii podkrovia, či už sa jedná o lepšie využitie priestoru, jeho presvetlenie alebo napr. zlepšenie energetickej efektívnosti podkrovia. Strešné okná meníme predovšetkým vtedy, ak majú svoju životnosť už za sebou, ich technický stav nie je vyhuvujúci a ani v súlade so súčasnými izolačnými, bezpečnostnými či estetickými štandardami.

 

Aby výmena okien priniesla želaný výsledok, je vhodné svoje požiadavky konzultovať s odborníkom. Môžu nastať situácie, kedy nemáme možnosti, či už finančné, časové či akékoľvek iné, a siahneme po jednoduchšom, aj keď nie celkom odbornom riešení. V tomto prípade sa bavíme o Výmene 1:1, teda kus za kus. Táto renovácia je realizovaná síce bez veľkých stavebných úprav v interiéri, ale zase naopak bez 100% možnosti zrevidovať stavebný otvor a napojiť strešné okno na všetky strešné vrstvy. Druhou možnosťou je síce náročnejší, ale po technickej stránke dokonalejší spôsob výmeny strešných okien. Jedná sa o Prefosionálnu renováciu, kedy je nutná demontáž ostenia v interiéri, aby bolo možné previesť revíziu stavebného otvoru, čo sa spája s vyššími nákladmi a tiež časom na realizácii. Je nutné si však uvedomiť, že výmenu strešných okien realizujeme na desiatky rokov a v tom prípade sa Profesionálna renovácia zaručene vyplatí.

Správny stav ostenia má veľký vplyv na to, aby bol v medzipriestore okenného rámu a ostenia dostatok miesta pre izoláciu. Pre zaistenie maximálnych tepelnoizolačných partametrov sú strešné okná Roto štandardne s touto izoláciou (jedná sa o zatepľovací blok okenného rámu) dodávaná už z výroby. Pri nesprávnom tvare ostenia môže dochádzať k nedostatočnému prúdeniu vzduchu na vnútornej časti okna a následne ku vzniku kondenzátu v chladnom období. Je skutočne nutné na renováciu pozerať ako na stavebný celok, a nie sa vždy zamerať iba na výmenu jedného prvku celej ,,stavebnice". Celkom zásadné pre fungovanie strešného okna je napojenie parozábrany, tepelnej izolácie a tzv. poistnej hydroizloácie, ako aj správny tvar ostenia. Ostatné náležité prevedenie vyžaduje novelizovaná ČSN 746077 a je samozrejme nutné splniť aj požiadavky ďalších noriem, ako je ČSN 760540-2 v platnom znení.

Výrobky vhodné pre použitie pri výmene starého strešného okna za nové
Ako už vieme, renováciu môžeme vykonávať dvomi spôsobmi. Pokiaľ chceme rekonštruovať celú strechu vrátane krovu, máme celkom voľné ruky pri výbere strešného okna, zostáv atď. Podobne by sme postupovali, keby sme menili krytinu a dávali novú izoláciu. Tu sme vačšinou obmedzení iba rozmermi, pretože rozteč krokví je už daná a nejde túto dispozíciu jednoducho zmeniť. Najväčšie obmedzenie je v prípade Výmeny 1:1. Pri nej používa firma Roto strešné okno RotoQ so špeciálnym lemovaním, ktoré sa dá použiť pre výmenu strešných okien iných výrobcov vyrobených pred rokom 2000. V prípade Profesionálnej renovácie sa dájú využiť štandardné ponuky strešných okien rady Designo a RotoQ so systémovým riešením plastového ostenia. Roto tiež ponúka výrobu okien na mieru, teda presne na požadované rozmery ostenia.

Diaľkové ovládanie
Pokiaľ nezvažujete priamo výmenu manuálne ovládaného strešného okna za elektrické, ale potom by ste si priali manuálne ovládané okno doplniť o diaľkové ovládanie, Roto má možnosť dodatočnej montáže elektrického ovládania. Strešné okná môžu byť napojené priamo z el. siete alebo môžu fungovať na solárny pohon. Variant so solárnym pohonom môžeme využiť v prípade, že už nie je možné okno dodatočne napojiť na elektroinštaláciu, a to z akýchkoľvek dôvodov. Všetky produkty Roto môžete rovnako pripojiť ku svojej inteligentnej domácnosti. Naše strešné okná majú riadiace jednotky už integrované a káblové napojenie na akýkoľvek riadiaci systém vašej inteligentnej domácnosti tak nie je problém. Vnútorné a vonkajšie doplnky môžete napojiť cez svoje elektrické okno alebo ich samostatne pripojiť k riadiacemu systému inteligentnej domácnosti káblom. V prípade rádiového napojenia je potrebné, aby váš riadiaci systém inteligentnej domácnosti bol kompatibilný s našimi produktami.

 

Roto Dach- und Solartechnologie GmbH
autorenew