flag sk Slovak

Prehlásenie o vlastnostiach

Podľa zákona o stavebných výrobkoch (EU No. 305/2011).

V prehlásení o vlastnostiach výrobca dokladuje vlastnosti okna podľa harmonizovaných noriem. Prehlásenie tiež deklaruje certifikát CE, alebo prehlásenie o zhode, ktorá hovorí o tom, že produkt spĺňa príslušné smernice EÚ. Výrobca tiež zaručuje, že produkt bol vyrobený, testovaný a kontrolovaný v súlade s týmito európskymi normami. Ako nájdem požadované prehlásenie?

Ukážka prehlásenia o vlastnostiach

pdf
Výsuvno kývne okno R79
pdf, 58 KB
pdf
Výklopné/kývne okno R89
pdf, 60 KB

Krok 1: Potrebujete údaje na výrobnom štítku vášho okna

Vstupné hodnoty výrobného štítku

Obrázok zobrazuje, kde nájdete jednotlivé hodnoty pre zadanie na výrobnom štítku okna. Čísla od 1 do 9 na konci zobrazujú číslovanie obrázkov.

Krok 2: Zadajte typové údaje

Pre zadanie dát kliknite na tlačidlo Zadať dáta. Budete presmerovaný na stránku Prehlásenie o vlastnostiach, kde si môžete stiahnuť potrebné dokumenty.

Zadať dáta keyboard_arrow_right
autorenew