flag sk Slovak

Impressum

ROTO střešní okna s.r.o.

Slovenská republika:

Roto střešní okna s.r.o. - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

Kontaktná adresa:
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika
Telefón: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com

Sídlo organizačnej zložky:
Gorkého 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Vedúci organizačnej zložky:     
Ing. Lubomír Kodad

IČ: 366 47 888
DIČ: 2022185814
Spoločnosť zapísaná v OR OS v Bratislave, odd. Po, vl.1887/B.

 

Česká republika:

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika
Telefon: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@rotofrank.com

Jednatel:
Ing. Lubomír Kodad

IČ: 271 90 803
DIČ: CZ 271 90 803
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103 206

 

Prehlásenie

Obsah stránok www.rotostresneokna.sk a www.rotostresniokna.cz je stále aktualizovaný a overovaný. Aj napriek veľkej snahe sa však môžu dáta rýchlo meniť. Preto nemôže spoločnosť Roto záväzne ručiť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť obsahu týchto stránok.

Tiež to platí aj pre odkazy na cudzie stránky, zverejnené na www.rotostresneokna.sk alebo www.rotostresniokna.cz. Od obsahu publikovaných na všetkých týchto cudzích stránkach sa spoločnosť Roto vyslovene dištancuje. 

Obsah a štruktúra internetových stránok www.rotostresneokna.sk a www.rotostresniokna.cz sú chránené autorskými právami. Použitie textov a fotografií, rovnako ako aj šírenie informácií a dát vyžaduje predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa týchto stránok.

Za vaše nápady a pripomienky vám vopred ďakujeme.

autorenew